Monday, August 06, 2007

7 yrs ago...

˙˙˙ƃuıʇunoɔ puɐ sɹʎ 7

˙ʍou ʎq ʎɐssǝ ʎƃoloıɔos ʎɯ uo ƃuıʞɹoʍ ǝq plnoɥs ı 'ƃuıɥʇ ƃuıƃƃolq sıɥʇ ʞɔnɟ

˙ʍou ɹɐǝlɔ ʎɹǝʌ sı uoısnlɔuoɔ ǝɥʇ ʇnq 'ʇǝʎ ƃuıpuǝ ǝɥʇ ʇou sʇı

˙ʍou ɹoɟ ʇsɐǝl ʇɐ ǝuıɟ ǝq ɐuuoƃ sı ƃuıɥʇʎɹǝʌǝ ǝʞıl sɯǝǝs ʇı u

˙˙˙oƃɐ sɹʎ 7


is it time to get serious with life?? naaaaaaaaaaaaa....i dont think so.... kes2....


a very cynical merdeka ad by petronas

wtf.. my english sucks..

sape2 yg pkai explorer n xdpt bace post nih.. lantak korg lah...

3 comments:

ainishamsi said...

tengok labels sudah tahu. selamat la kau weih.

ihsan_huhu said...

owh... dh tahu? hebat2...

xsemudah itu....

mAdMiKe said...

either aku tbalikkn kpale aku..or tbalikkn monitor gdabak nih...
maleh noo nk bwut 2-2

* ltak aaa answer dkat bwh (mcm teka silang kata)